เกี่ยวกับ


ร้านนายไอที (9it) เริ่มต้นจากการให้บริการเฉพาะ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ของ ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. มากกว่า 11ปี มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา  รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา  ตลอดจนงานบริการหลังการขาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศตามสาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย ระบบหอกระจายข่าวตามสาย ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย  ระบบกระจายเสียงเตือนภัย ระบบเสียงโรงงาน ระบบเสียงอาคารสูง ระบบเสียงในโรงพยาบาล ระบบเสียงโรงแรม ระบบเสียงสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ระบบเสียงสำหรับชุมชน หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต เทศบาล หมู่บ้าน เพื่อความเหมาะสม ประโยชน์ ความคุ้มค่า ตามงบประมาณที่จัดซื้อ

       มือถือ/ไลน์ 0863175577  /0896080077 เต้

 หน่วยงาน เทศบาล อบต . ชุมชน หมู่บ้า ให้คำปรึกษา ประเมินราคา ฟรี!