ทดลองฟังเสียงคลิก

ปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นความถี่ให้รับฟังผ่านโมบายแอปพลิเคชันไลน์ ได้

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย

ระบบกระจายเสียงผ่านสาย Fiber Optic 

โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย Mobile App  สมาร์ท SOS

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย(แบบย่านความถี่UHF 420.200MHz ของเดิม) ให้ส่งแบบไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมรับฟังผ่านสมาร์ทโฟนได้

ระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลระยะไกลอัตโนมัติ