สินค้าและบริการ

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับหน่วยงาน อปท (เทศบาล/ อบต.) และหน่วยงานทั่วไป

ตัวอย่าง ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. หรือ หน่วยงานทั่วไป 

ยินดี ให้คำปรึกษา ฟรี!

ระบบคลื่นวิทยุปัจจุบันไม่ได้จำหน่ายหรือติดตั้งใหม่แล้ว แต่ยังให้บริการซ่อมแซม หรือปรับปรุงมาใช้ระบบใหม่อยู่

ใช้ระบบคลื่นความถี่วิทยุย่าน ย่านความถี่ UHF 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้


คือ การกระจายเสียงไร้สาย แบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้  ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนดด้วยเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  เพื่อให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียง ข่าวสารอย่างทั่วถึง  ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม  

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย  

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

ราคา

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร 

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

ราคา

2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง หรือในพื้นที่ห่างไกล  หรือแบบรองรับการใช้งานเอนกประสงค์

หมายเหตุ; รูปแบบตัวอย่างที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลด รายการอุปกรณ์ตามความเหมาะในการใช้งานจริง หรือตามงบประมาณได้  กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ 0863175577 /0896080077

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าเดิม  ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบฟรี  โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะมากกว่า 10ปี


งานซ่อมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายและตามสาย

ราคา

งานติดตั้งระบบเสียงไร้สาย และ หอกระจายข่าวไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลำโพงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

ชุดแม่ข่ายควบคุมระบบเสียงตามสายและไร้สาย

ราคาเริ่มต้น 

งานปรับปรุงระบบเสียงไร้สายของเดิมย่าน 420.200MHZ ให้ใช้กับย่านความถี่ใหม่ 430.225MHz

ราคา

งานติดตั้งเสาแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย 

ราคา