สินค้าและบริการ

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับ ทุกหน่วยงาน 

ไม่ต้องห่วงว่าจะรบกวนชาวบ้าน

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )

แนะนำตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงไร้สายผ่านโครงข่าย GSM 3G/4G/LTE  9Audio คลิป1

แนะนำตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงไร้สายผ่านโครงข่าย GSM 3G/4G/LTE  9Audio คลิป2


สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าเดิม  ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบฟรี  โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะมากกว่า 10ปี


งานซ่อมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายและตามสาย

ราคา

งานติดตั้งระบบเสียงไร้สายและหอกระจายข่าวไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลำโพงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

ชุดแม่ข่ายควบคุมระบบเสียงตามสายและไร้สาย

ราคา

งานปรับปรุงความถี่ระบบเสียงไร้สายของเดิมย่าน 420.200MHZ ให้ใช้กับย่านความถี่ 430.225MHz

ราคา

งานติดตั้งเสาแม่ข่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

ราคา